เครื่องร่อนผง มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมแก้วอย่างไร

เครื่องร่อนผง

รู้หรือไม่ว่าเครื่องร่อนผงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมแก้วอย่างไร ทำไมอุตสาหกรรมแก้ว จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องร่อนผงเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและหาคำตอบมาไว้ให้แล้ว ถ้าอยากรู้ก็ตามไปชมพร้อมๆ กันเลย

ผลิตภัณฑ์จากแก้ว มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขั้นตอนการคัดคุณภาพวัตถุดิบและการผสมวัตถุดิบต่างๆ เช่น ผงแก้ว ทรายแก้ว โซเดียมคาร์บอเนต แคลเซียมคาร์บอเนต ทรายซิลิกาและวัตถุดิบอื่นๆ ให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญและส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์แก้วทั้งหมด แต่หนึ่งในปัญหาที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแก้วต้องเผชิญ ก็คือ ขนาดที่ไม่สม่ำเสมอกันและความไม่บริสุทธิ์ของวัตถุดิบ

ดังนั้น ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแก้ว จึงจำเป็นต้องมีการคัดขนาดวัตถุดิบให้มีอนุภาคเท่ากัน รวมถึงต้องมีการกรองวัตถุดิบเพื่อขจัดสิ่งเจือปน เศษหินต่างๆ หรือขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ก่อนทำการผสมวัตถุดิบตามสัดส่วนและป้อนเข้าสู่เตาหลอม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น กระจกตกแต่ง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ ยานยนต์ แผงโซล่าเซลล์  ฯลฯ เพื่อให้มีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยหรือพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ทันสมัย อย่างเช่น เครื่องร่อนแก้วเป็นเครื่องร่อนผงหรือเครื่องคัดขนาดผงแก้วที่มีคุณภาพสูง

เครื่องร่อนผง เครื่องร่อนแก้ว ช่วยยกระดับมาตรฐานในกระบวนการผลิตและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แก้วทุกชนิดด้วยการร่อนแยกและคัดขนาด ผงแก้ว ทรายแก้ว ทรายซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนตและวัตถุดิบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กใหญ่ ไม่เท่ากัน ไม่มีความสม่ำเสมอ ดังนั้น เครื่องร่อนแก้วหรือร่อนผงแก้วจึงเข้ามาช่วยร่อนผงแก้วให้ได้วัตถุดิบที่สม่ำเสมอกันมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอมสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมบูรณ์ด้วย เครื่องร่อนผงแก้ว ช่วยลดระยะเวลาที่เสียไปในกระบวนการคัดแยก ร่อนกรองวัตถุดิบนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องร่อนผง สำหรับร่อนแก้ว คัดขนาด ผงแก้ว ผงซิลิกา ที่รับความนิยมมี 2 แบบ คือ เครื่องแยกขนาดระบบสั่นและเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ เครื่องแยกขนาดระบบสั่นเป็นอุปกรณ์การกรองที่ยอดเยี่ยม สำหรับคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดผงแก้ว ทรายซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และวัตถุดิบต่างๆ ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน คุ้มค่า เหมาะกับอุตสาหกรรมแก้ว

สำหรับเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ สามารถใช้กำจัดฝุ่นหรือสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปะปนมากับผงแก้ว ทรายซิลิก้า ทรายแก้วโซเดียมคาร์บอเนต แคลเซียมคาร์บอเนตและวัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรองได้แม้กระทั่งอนุภาคขนาดเล็กช่วยคัดแยกขนาดของวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ ทำงานด้วยระบบปิดสนิท ป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกไปในอากาศและป้องกันสิ่งเจือปนอื่นไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยก