มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์สามารถไปทำบุญเเละบริจาค

มูลนิธิรับบริจาคให้เเก่น้องหมาเเมว

การทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการทำบุญในวัดหรือทำสังคทานเราสามารถทำได้หลายช่องทางถ้าทุก การกระทำนั้นล้วนทำด้วยใจ การบริจาคให้น้องหมาหรือสัตว์ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่เราสามารถ ทำได้เพราะการบริจาคให้กับสัตว์เหมือนเป็นการให้ทางตรงเเล้วพวกเขาสามารถได้รับโดยตรงเชื่อว่า หลายคนก็หาที่ทำบุญให่กับเจ้าน้องหมาเเละเเมวอยู่เเน่นอนวันนี้เราจึงรวบรวมศูนย์เเละมูลนิธิที่รับ    บริจาคให้เเก่น้องหมาเเมว มีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

มะหมาป้ามณี

สถานสงเคราะห์ที่ดูเเลน้องหมา น้องเเมวที่ดูเเลมากกว่า 500 ชีวิตโดยก่อตั้งโดยคุณป้ามณี เเต่ตอนนี้คุณป้าได้เสียชีวิตไปเเล้ว เเต่อย่างไรก็ตามยังมีคนดูเเลน้องหมาเเมวที่เหลือ อยู่ภายใต้การดูเเลของคุณลูกสาวของคุณป้ามณี โดยเราสามารถให้ความช่วยเหลือเเละร่วมบริจาค ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าวัคซีนให้เเก่น้องหมาเเมวได้ หรือจะไปบริจาคสิ่งของ อาหารต่างๆ ที่นั้นเลยก็ได้

 ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรจัด

มาที่บ้านพักสี่ขาป้าจุ๊กันบ้านย่านปทุมธานี ที่ดูเเลน้องหมาจ้องเเมวมากกว่า1,500 ชีวิต ปัจจุบันเริ่มขาดเเคลนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเเละต้องการความช่วยเหลือหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นยา อาหารเม็ด นม ยารักษาโรค สิ่งของจำเป็น เพราะมีน้องหมาที่ป่วยเเละต้องการความช่วยเหลือมาก เราสามารถบริจาคสิ่งของเเละเงินได้ หรือจะไปที่นั้นเลยก็ได้

เกาะสุนัข

บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ หรือเกาะสุนัขที่นี้มีน้องหมาเเละเเมวรวมกว่า 350 ชีวิต ส่วนใหญ่น้อง หมาเเมวพิการ เเละ เป็นอัมพาตซึ่งตอนนี้มีหมาจรมากกว่า 50 ตัว โดยมีคนดูเเลคือป้าเอ๋คนเดียว เเต่ปัจจุบันสถานที่ที่เลี้ยงดูน้องหมาเเมวกำลังจะหมดสัญญา เช่าที่ทำให้ต้องย้ายน้องๆ ไปอยู่ที่ ราชบุรีดังนั้นใครที่อยากร่วมบริจาคเเละช่วยเหลือน้องหมา เเมวสามารถช่วยเหลือค่า ใช้จ่ายได้ เพื่อสมทบ ทุนให้น้องหมาเเละเเมวมีชีวิตต่อ

 มูลนิธิเพื่อนช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้างเป็นองค์กร NGO ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ในการการปกป้อง อนุรักษ์ และสงเคราะห์ทั้งช้างที่เลี้ยงและช้างป่า เพราะกลัวว่าช้างไทยจะสูญพันธุ์ไป โดยปัจจุบัน      มีการเปิดรับบริจาคเเละรับการสมทบทุนเพื่อใช้เป็นค่าาใช้จ่ายให้เเก่น้องช้าง โดยมูลนิธินี้ตั้งอยู่ที่ลำปางโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเเละเยี่ยมชมน้องช้าง

มูลนิธิรักสัตว์ป่า

มูลนิธิรักสัตว์ป่าเป็นมูลนิธิก่อตั้งโดยสมาคม ก่อตั้งในพ.ศ. 2438 ในนามของ New York Zoological Society เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าในพื้นที่ธรรมชาติเเละความหลากหลายทางชีวภาพ เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ได้ โดยการบริจาคออนไลน์หรือไปที่มูลนิธิก็ได้

ศูนย์อภิบาลสัตว์ เกาะพะงัน

มาทางภาคใต้กันบ้างในส่วนของศูนย์อภิบาลสัตว์ ที่เกาะพะงันโดยดูเเลน้องหมาเเละสัตว์ ที่ป่วยในบริเวณนั้น โดยที่นั้นจะทำหมัน ฉัดวัคซีนเเละรักษาน้องหมาเเมว เเละยังรับบริจาคเงิน รวมถึงสมทบทุนค่ารักษา อาหาร ที่นอน ต่างๆให้กับน้องหมาเเมวที่เจ็บป่วยอีกด้วย

 WVS Care for Dogs

สถานสงเคราะห์ WVS Care for Dogs เป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ต่างจากที่อื่น โดยที่มีบริการทำหมัน เเละรักษาฟรีสำหรับน้องหมา เเมว หรือผู้ที่ไม่มีกำลังในการรักษา โดยทางโครงการจะไปรับน้อง หมา เเมว จากพื้นที่ต่างๆ เพื่อมารักษาดูเเละจนกว่าจะมี สุขภาพกายเเละใจที่พร้อมเเละเลี้ยงดูจน กว่าจะมีคนใจบุญเเละอยากรับน้องๆไปเลี้ยงเเต่ในทางตรงกันข้ามงบประมาณในการเลี้ยงดูขององค์กร ไม่ได้มีมากนั้นทำให้มีการเปิดรับบริจาคเพื่อการรักษาเเละการดำรงชีวิตของสัตว์ เพราะการรักษา นั้นในบางครั้งมีราคาที่สูง

The ARK Chiang Mai

มูลนิธิ ดิ อาร์ค เป็นมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เเละช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บ เเละโดนทำร้าย ร่างกายเเละจิตใจ โดยปัจจุบันในโครงการมีมากกว่า 400ชีวิตที่บาดเจ็บ เราสามารถนำสิ่งของมา บริจาคได้ เช่น อาหาร ผ้าปู ข้าวสาร ค่ารักษาพยาบาล ยา ต่างๆ

มูลนิธิ WWF ประเทศไทย

มูลนิธิWWF เเห่งประเทศไทย เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมการหยุดทำร้ายสัตว์ สภาพเเวดล้อมธรรมชาติ ทุกประเภทเพื่อให้มันยังคงอยู่เเละอนุรักษ์ไว้ เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่สำหรับโครงการนี้เเต่ โครงการนี้มีเพื่อสร้างอนาคตที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ